HD ON TAP GIUA CHUONG IV DAI SO LOP 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về HD ON TAP GIUA CHUONG IV DAI SO LOP 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD – ĐT NINH SƠN HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA CHƯƠNG IV
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN Môn : Đại số – Lớp 8
Năm học: 2011 – 2012
I TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau ?
A. B. C. D.
E. F. G. H.
Câu 2: Trong các bất phương trình sau bất phương trình nào trong các bất phương trình bậc nhất một ẩn.
A. B. C. D.
E. B. C. D.
Câu 3: Nghiệm của bất phương trình: -2x >10 là :
A. x > 5 B. x -5 D. x < 10
Câu 4: Bất phương trình nào sau đây không tương đương với bất phương trình 3 – x < 7
A. 6 – x < 10 B. x – 3 < 7 C. 6 – 2x – 4
E. 6 – 2x < 14 F. x – 3 < – 7 G. 6 + 2x 4
Câu 5: Cho a >b. Đánh dấu x vào ô tương ứng trong các câu sau:
STT
Câu
Đúng
Sai

a,
>

b,
3a < 3b

c,
-15 a >-15 b

d,
a – 3 >b – 3

e,
4 – 2a < 4 – 2b

f,
3a – 5 < 3b – 5

Câu 6: Nối câu A với câu B sao cho phù hợp.
A
Nối
B

1,

2,

3,

4,

5,
6,

1 + …

2 + …

3 + …

4 + …

a,

b,

c,

d,

e,

f,

II. TỰ LUẬN
Câu 7: : Tìm x sao cho:
a) Giá trị của biểu thức 3x – 2 không âm?
b) Giá trị của biểu thức -3x + 6 không âm?
c) Giá trị của biểu thức lớn hơn giá trị biểu thức
d) Giá trị của biểu thức nhỏ hơn giá trị biểu thức

Câu 7: Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số.
a) b)
c) d)

Câu 9: Chứng minh bất đẳng thức:
a) b)
c) x2 + y2 +2 2(x + y ) . d) (a2 + b2 ) (x2 + y2 ) (ax + by)2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.