HD ON TAP DAI SO CHUONG III LOP 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về HD ON TAP DAI SO CHUONG III LOP 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG III
ĐẠI SỐ – LỚP 7
NĂM HỌC : 2012-2013
Bài 1: Kết quả điều tra về số con của 30 gia đình trong 1 thôn được ghi lại trong bảng sau:

2
2
2
2
2
3
2
1
0
2

2
4
2
3
2
1
3
2
2
2

2
4
1
0
3
2
2
2
4
1

a) Dấu hiệu ở đây là gì?
b) Số các giá trị là bao nhiêu? Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu?
c) Cho biết các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số tương ứng của chúng?
Bài 2: Điểm kiểm tra 15 phút môn toán của học sinh lớp 7A được ghi lại ở bảng sau:

0
7
2
10
7
6
7
8

5
8
5
7
10
6
6
7

5
8
6
7
8
7
7
5

6
8
2
10
8
9
8
9

6
9
9
8
7
8
8
5

a/ Dấu hiệu ở đây là gì?
b/ Lập bảng tần số và rút ra một số nhận xét.
c/ Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
d/ Dựng biểu đồ đoạn thẳng.
Bài 3: Số lỗi chính tả trong một bài tập làm văn của học sinh lớp 7B được giáo viên bộ môn ghi lại ở bảng sau:

3
4
4
5
3
1
3
4
7
7

2
3
4
4
5
4
6
2
4
4

5
5
3
6
4
2
4
6
5
4

7
5
6
6
4
4
3
6
6
6

a/ Lập bảng tần số và tìm mốt của dấu hiệu.
b/ Tính số trung bình cộng.
Bài 4: Một Gv theo dõi thời gian làm bài tập (thời gian tính theo phút) của 30hs và ghi lại như sau:

5
5
8
8
9
7
8
9
14
8

5
7
8
10
9
8
10
7
14
8

9
8
9
9
9
9
10
5
5
14

a/ Dấu hiệu ở đây là gì?
b/ Lập bảng tần số và rút ra một số nhận xét.
c/ Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.
d/ Dựng biểu đồ đoạn thẳng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.