HD ON TAP CHUONG II DAI SO 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về HD ON TAP CHUONG II DAI SO 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN TẬP CHƯƠNG II – ĐẠI SỐ LỚP 9
I. Lý thuyết:
1) Định nghĩa và tính chất của hàm số bậc nhất.
2) Điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, trùng nhau.
II. Bài tập:
Bài 1: Cho các hàm số: y = 2x + 1; y = –x + 5; y = 3×2 + 1; y = – 4
Trong các hàm số trên, hàm số nào là hàm số bậc nhất?
Trong các hàm số bậc nhất tìm được ở câu a, hàm số nào đồng biến, hàm số nào nghịch biến trên tập hợp ? Vì sao?
Bài 2: Cho hàm số y = (m – 1)x + 2. Xác định m để :
a) Hàm số đã cho đồng biến, nghịch biến trên R.
b) Đồ thị hàm số đi qua điểm A(1; 4).
c) Đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = 3x
Bài 3: Cho hàm số bậc nhất y = (m – 2)x +1 (1). Xác định m để:
a) Đồ thị hàm số (1) song song với đường thẳng y = 2x + 3.
Đồ thị hàm số (1) cắt đường thẳng y = 3x + 2
c) Hàm số (1) đồng biến, nghịch biến trên R
Bài 4: Viết phương trình đường thẳng thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây:
Song song với đường thẳng y = 2x – 3 và đi qua A(1;2).
Đường thẳng đi qua điểm A(1;-4) và có tung độ gốc bằng (-2).
Bài 5: Xác định hàm số y = ax + b(a0) trong các trường hợp sau:
a) Đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ và có hệ số góc bằng – 2
b) Đồ thị của hàm số là đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3 và đi qua điểm B(-2; 1)
Bài 6:
a) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy:
(d): y = x – 2 (d’): y = – 2x + 1
b) Tính số đo góc tạo bởi đường thẳng (d) và trục Ox
b) Tìm toạ độ giao điểm E của hai đường thẳng (d) và (d’)
c) Hãy tìm m để đồ thị hàm số y = (m – 2)x + m và hai đường thẳng (d), (d’) đồng qui
Bài 7:
a) Vẽ đồ thị hàm số y = x – 1 (d) và y = – 2x +5 (d’) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy.
b) Gọi E là giao điểm của (d) và (d’). Tìm tọa độ của điểm E (bằng phép tính)
Gọi A là giao điểm của (d) với trục tung. B là giao điểm của (d’) với trục tung. Tính chu vi và diện tích của tam giác ABE (Với đơn vị trên các trục tọa độ là cm)
d) Hãy tìm m để đồ thị hàm số y = (m – 3)x + 2 và đường thẳng (d) vuông góc với nhau.
Bài 8: Tìm m để ba đường thẳng (d): y = x – 5; (d’): y = -2x + 1; (d’’): y= mx + 2 đồng quy tại một điểm trong mặt phẳng tọa độ.
Bài 9: Chứng minh rằng khi m thay đổi thì các đường thẳng y = (m + 4)x – m + 6 luôn luôn đi qua một điểm cố định.

—–&***&—–

Hỏi và đáp