Hbgioo – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Hbgioo, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI THI SỐ 1
Chọn đáp án đúng:
Câu 1: Hiệu nào sau đây chia hết cho 7 ?
62 – 20
28 – 6
84 – 34
63 – 29
Câu 2: Khẳng định nào sau đây đúng ?
Số chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là 5
Số có tận cùng là 8 thì chia hết cho 2
Số chia hết cho 2 có tận cùng là 8
Cả ba khẳng định trên đều đúng
Câu 3: Cho tổng S = 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + x, với . Để S chia hết cho 2 thì điều kiện của x là:
không chia hết cho 2
có tận cùng bằng 0
chia hết cho 2
có tận cùng bằng 2
Câu 4: Số 2034
chia hết cho 9 mà không chia hết cho 3
chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9
chia hết cho cả 3 và 9
không chia hết cho cả 3 và 9
Câu 5: Cho ba số tự nhiên a,b,c trong đó a và b là các số khi chia cho 5 dư 3, còn c là số khi chia cho 5 dư 2. Số dư khi chia a + b + c cho 5 là:
HD: Đặt a = 5x+3; b=5y+3; c=5z+2 (x,y,z là các sô tự nhiên) Lúc đó ta có:
a+b+c = 5x+3 + 5y+3 + 5z+2 = 5(x+y+z) + 5 +3 nên số dư khi chia a+b+c cho 5 là: 3
1
2
3
4
Câu 6: Số tự nhiên có bốn chữ số dạng không chia hết cho 2; chia hết cho 5 và 9 là:
2565
2585
2655
Cả ba số trên
Câu 7: Cho ba số tự nhiên a,b,c trong đó a và b là các số khi chia cho 5 dư 3, còn c là số khi chia cho 5 dư 2. Số dư khi chia a – b + c cho 5 là:
Su dung phuong phap doi bien:
Lg: Đặt a = 5x +3, b = 5y +3, c = 5z +2 ( x;y;z;la các số tự nhiên ) ta có a – b + c = (5x+3) – ( 5y+3) + (5z+2)= 5(x+y+z) +2 mà 5(x+y+z) chia hết cho 5 =>a-b+c chia 5 dư 2(làm tắt)
1
2
3
4
Câu 8: Trong khoảng từ 131 đến 259 có bao nhiêu số chia hết cho 3 ?
HD: 132 den 258 co: (258-132):3 +1 = 43
43
42
45
44
Câu 9: Khi giải bài toán: “Hãy thêm vào bên trái và bên phải số 2003 mỗi bên một chữ số để được các số chia hết cho cả 2; 3 và 5”, các bạn Việt đã tìm được các kết quả sau. Em hãy chỉ ra kết quả không đúng.
120030
420030
620030
720030
Câu 10: Cho P = . Khẳng định nào sau đây là sai ? P=211-2 = 2046
P 6
P 7
P 11
P 31

BÀI THI SỐ 260
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):
Câu 1: Thêm vào bên trái và bên phải của số 15 mỗi bên một chữ số để được số chia hết cho 72. Số tạo được là
Câu 2: Kết quả của phép chia là
HD: a a a b b b = aaa000+ bbb = 111000a + 111b=111(1000a + b): (1000a + b) Đáp số là 111 Hoặc thay a = …, b=… rồi chia ra là xong
Câu 3: Tìm số tự nhiên x, biết: . Kết quả là: x =
Câu 4: Kết quả của phép chia là
HD: abba = 1001a +110b = 11*(91a+10b)  = 11
Câu 5: Số nhỏ nhất có dạng chia hết cho cả 2 và 9 là
Câu 6: Với hai chữ số và , kết quả của phép chia là
Lg: abab-baba = (a0a0+b0b)-(b0b0+a0a) =1010a+101b-1010b-101a=909a-909b =909.(a-b)=909
Câu 7: Giá trị rút gọn của là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.