HAYHAY – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về HAYHAY, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

1, trong 1 can có 12 lít xăng. Làm thế nào để chia số xăng thành 2 phần bằng nhau?( dùng can 5 lit 1 can 8 lít)
Giải
Đầu tiên đổ 8 lít xăng qua can 8 lít, còn lại 4 lít.
Đổ từ can 8 lít sang can 5 lít(4,3,5)
Đổ 5 lít trong can 5 lít qua can 12 lít (9,3,0)
Đổ 3 lít còn trong can 8 lít qua can 5 lít (9,0,3)
Đổ từ can 12 lit sang can 8lit(1,8,3)
Đổ 2 lít từ can 8lit qua can 5 lít(1,6,5)
Đổ 5 lít sang can 12 lít(6,6,0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.