hay tuyet voi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về hay tuyet voi, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và Tên:…………………………………………………………………………………………………………………….
BÀI TẬP TOÁN

A. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1 : Trong các số 10 , 70 , 50 , 30 , 40 . Số tròn chục bé nhất là ?
A. 50 B. 70 C. 10
Câu 2 : Số có hai chữ số giống nhau là ?
A. 36 B. 63 C. 66
Câu 3 : Số gồm 4 chục và 7 đơn vị viết là :
A. 74 B. 407 C. 47
Câu 4 :Số 15 được đọc như thế nào ?
A. mười năm B. một năm C. mười lăm
Câu 5 : Số liền sau 19 là số nào ?
A. 20 B. 18 C. 17
Câu 6 : Số liền trước 14 là số nào ?
A. 15 B. 12 C. 13
Câu 7 : Số 16 < < 18 ?
A. 19 B. 17 C. 15
Câu 8 : Điểm ở trong hình tròn là:
Điểm A và điểm B
Điểm B và điểm D
Điểm A và điểm C
B. Làm các bài tập sau:
Câu 1: Đặt tính rồi tính :
15 + 4 50 + 40 90 – 20 30 + 15
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Tính nhẩm :
17 + 2 = ……………… 10 + 20 = …………………………
70 – 30 + 20 = ………………. 12 + 7 – 9 = …………………………
Câu 3 : Điền dấu > , < , = vào chỗ chấm :
70 – 40 . . . . . . . 30 19 . . . . . . . 13 + 4
Câu 4 : Giải toán:
1. Nam gấp được 11 chiếc thuyền .Bắc gấp được 8 chiếc thuyền .
Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu chiếc thuyền ?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Nhà bác Phúc nuôi tất cả được 50 con gà và 20 con vịt. Hỏi nhà bác Phúc nuôi được tất cả bao nhiêu con gà và vịt?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 11 tuổi. Hỏi 3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu tuổi?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5*: Số?
70 – ………… – 10 = 10 90 – ………..- 20 = 10
70 – …………- 10 = 30 60 – ………..- 10 = 10
Câu6: Các số nhỏ hơn 35 và lớn hơn 19 là:
…………………………………………………………………………………………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.