Hay Hay !! Vat ly 7 kt 1 tiet ne ba con – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về Hay Hay !! Vat ly 7 kt 1 tiet ne ba con, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:………………………………… Kiểm tra 1 tiết
Lớp :……………………………… Môn: Vật lý 7
ĐỀ
I. Phần trắc nghiệm;
Câu 1: ( 0.5 điểm) chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau.
Khi nào ta nhìn thấy một vật
khi vật được chiếu sáng
khi vật phát ra ánh sáng
khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta
khi có ánh sáng từ mắt ta chiếu vào vật
Câu 2 viết 3 câu có nghĩa,trong mỗi câu có 4 cụm từ chọn trong 4 cột dưới đây
ảnh ảo

ảnh thật

Và bé hơn vật

Và bằng vật
Và lớn hơn vật
Không hứng được trên màn chắn
Hứng được trên màn chắn

Tạo bởi gương phẳng

Tạo bởi gương cầu lồi
Tạo bởi gương cầu lõm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: (0.5 điểm) chọn câu phát biểu đúng trong các dưới đây nói về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
ảnh ảo bé hơn vật và ở gần gương hơn vật
ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương
ảnh hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật
ảnh ảo không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật
Câu 4 (0.5 điểm) chọn phương án đúng
Người lái xe ô tô dùng gương cầu lồi đặt phía trước mặt để quan sát các vật ở phía sau lưng có lợi gì hơn là dùng gương phẳng có cùng kích thước
Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi rõ hơn trong gương phẳng
Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi to hơn trong gương phẳng
Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng
Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi sáng rõ hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng
Câu 5. (0.5 điểm) chọn phương án đúng
Chiếu một tia sáng lên gương phẳng ta thu được tia phản xạ tạo với tia tới một góc 60o. Thì giá trị góc tới là:
600
400
90o
300
Câu 6.(0.5 điểm) Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống
A. Trong môi trường …………………….và ……………………..ánh sáng truyền theo…………………..
B. Tia phản xạ nằm cùng mặt phẳng với ………………và đường………………….với gương tại điểm tới.
Góc …………………..bằng góc………..
C. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi…………………vùng nhìn thấy của……………………có cùng kích
Thước
D. Mắt ta nhìn thấy ảnh ảo S’ của điểm sáng S là do…………………….lọt vào mắt có đường…………….
Đi qua ……………………………….
II. Phần tự luận
Câu 1.Chiếu một tia sáng SI lên gương phẳng tạo với gương một góc 300.Như hình (1)
vẽ tiếp tia phản xạ
Tính số đo góc phản xạ
Câu 2. Cho một điểm sáng S trước gương phẳng như hình (2)
Vẽ ảnh ảo của điểm S theo hai cách
Áp dụng tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng
Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng
Câu 3.Cho một điểm sáng S và một điểm M bất kỳ trước gương phẳng,
Như hình (3) . Hãy vẽ một tia tới SI sao cho tia phản xạ đi qua điểm M.

Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.