hay hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về hay hay, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PGD& ĐT- HUYỆN DUYÊN HẢI
TRƯỜNG THCS HIỆP THẠNH
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2010 -2011
MÔN : HÓA HỌC LỚP 8
gian: 120 phút (KKTGPĐ)

DUNG ĐỀ
Câu 1 / (2 )
a/ Hãy nêu các dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra.
b/ Trong thực tế người ta đập nhỏ đá vôi rồi xếp vào lò nung ở nhiệt độ khoảng 1000oC sau khi nung thu được vôi sống và có khí cacbonđioxit thoát ra từ miệng lò, cho vôi sống vào nước ta được vôi tôi.
Em hãy chỉ rõ hiện tượng vật lý, hiện tượng hoá học trong các quá trình trên
Câu 2 / (5 )
a/ Cho các chất: KMnO4, CO2, Zn, CuO, KClO3, Fe2O3, P2O5, CaO, CaCO3. Hỏi trong số các chất trên, có Mọi chất nào:
– Nhiệt phân thu được O2 ?
– Tác dụng được với H2O, làm đục nước vôi, với H2 ?
Viết các phương trình phản ứng xảy ra( ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).
b/ Hãy nêu phương pháp phân biệt các dung dịch: Dung dịch axit clohiđric, dung dịch nari hiđroxit, nước cất và muối ăn.
Câu 3. (4,5đ)
Cho 22,4 g sắt vào một dung dịch chứa 18,25 g axit clohiđric ( HCl ) tạo thành sắt (II) clorua ( FeCl 2 ) và khí hiđro ( H2 )
a.Lập phương trình hoá học của phản ứng trên ?
b.Chất nào còn dư sau phản ứng và có khối lượng là bao nhiêu ?
c.Tính thể tích của khí hiđro thu được ( đktc)
( H= 1, O= 16,Cl=35,5,Fe=56 )
Câu 4: (3,5 điểm)
Cho luồng khí hiđro đi qua ống thuỷ tinh chứa 20 g bột đồng (II) oxit ở 400 0C. Sau phản ứng thu được 16,8 g chất rắn.
a/ Nêu hiện tượng phản ứng xảy ra.
b/Tính thể tích khí hiđro tham gia phản ứng trên ở đktc.
(Cu=64 ,O= 16 H=1 )
Câu 5 / (2 )
Tìm công thức hóa học của một oxit của sắt biết phân tử khối là 160 , tỉ số khối lượng
Câu 6 / (3 )
Nung nóng 15,6g nhôm hiđroxit Al(OH)3 thu được bao nhiêu gam nhôm oxit :Al2O3 và bao nhiêu lit hơi nước ở điều kiện phòng ( t= 200C, p=1atm)?
( Al=27, O=16, H=1)

*ĐÁP ÁN
Câu 1 / (2,0 )

a/ +Dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra:
(Một trong số các dấu hiệu )
– Có chất kết tủa(chất không tan)
– Có chất khí thoát ra(sủi bọt khí)
– Có thay đổi màu sắc
– Có sự toả nhiệt hoặc phát sáng

0,25
0,25
0,25
0,25

b/
+ Hiện tượng vật lý: Đập nhỏ đá vôi rồi xếp vào lò nung

+ Hiện tượng hoá học:
– Đá vôi nung ở nhiệt độ khoảng 1000oC ta được vôi sống và khí cácbonđioxit
– Cho vôi sống vào nước ta được vôi tôi
– PTPU:
CaCO3 CaO + CO2

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 2 / (5 )
a/
– Những chất nhiệt phân ra khí O2 là : KMnO4, KClO3
2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2
KClO3 KCl +3/2O2 ( xúc tác MnO2)
0,5
0,25
0,25

– Những chất tác dụng được với H2O là: P2O5, CaO
P2O5 +3 H2O ( 2H3PO4
CaO + H2O ( Ca(OH)2
0,5
0,25
0,25

– Những chất tác dụng được với H2: CuO, Fe2O3
CuO + H2 Cu + H2O
Fe2O3 + 3 H2 2 Fe + 3 H2O

0,5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.