hai đề thi HKI Toán 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về hai đề thi HKI Toán 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

trường thcs nghinh xuyên
đề kscl giữa kì i. năm học: 2010 – 2011
môn: toán 6
(Thời gian làm bài: 90 phút)

Bài 1 (1 ):
a, Cho tập hợp A =. Hãy viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử
b, Tìm BCNN(45;75)

Bài 2: (2 điểm)
Thực hiện phép tính
a) 22 . 5 + (149 – 72) b) 24 . 67 + 24 . 33
c) 136. 8 – 36.23 d)

Bài 3: (2điểm) Tìm x biết:
a) 5.(x + 35) = 515
b) chia hết cho cả 3 và 5
Bài 4:( 2 )
Các sách nếu xếp thành từng bó 12 quyển, 15 quyển hoặc 18 quyển đều vừa đủ bó. Tính số sách đó biết rằng số sách trong khoảng từ 200 đến 500.

5:(2,5 điểm)
Vẽ đoạn thẳng MN dài 8cm. Gọi R là trung điểm của MN.
Tính MR, RN
Lấy hai điểm P và Q trên đoạn thẳng MN sao cho MP = NQ = 3cm. Tính PR, QR
Điểm R có là trung điểm của đoạn PQ không? Vì sao ?

Bài 6: ( 0,5điểm)
Cho dãy số tự nhiên: 5; 11; 17; 23; 29; …
Hỏi số 2010 có thuộc dãy số trên không? Vì sao?

trường thcs nghinh xuyên
đề kscl giữa kì i. năm học: 2010 – 2011
môn toán 6
(Thời gian làm bài: 90 phút)

Bài 1 (1 ):
a, Ghi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử : B = x N/ 10≤x ≤15
b, Tìm ƯCLN(45,75)

Bài 2: (2 điểm)
Thực hiện phép tính
a) 22 . 5 + (136 – 62) b) 14 . 23 + 14 . 77
c) 136. 23 – 36. 8 d)

Bài 3: (2điểm) Tìm x biết:
a) 10 + 2x = 45 : 43
b) chia hết cho cả 2 và 5

Bài 4:( 2 )
Nhân ngày sinh nhật của con, mẹ có 40 cái kẹo và 32 cái bánh dự định sẽ chia đều và các đĩa, mỗi đĩa gồm có cả bánh và kẹo. Có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu đĩa? Khi đó mỗi đĩa có bao nhiêu cái bánh, bao nhiêu cái kẹo?

5:(2,5 điểm)
Cho hai tia đối nhau Ox, Ox’. Lấy A Ox; B Ox’ sao cho OA = 3 cm ; OB = 3cm.
a/ Tính AB
b/ Chứng tỏ điểm O là trung điểm AB
c/ Gọi C là trung điểm OB. Tính OC.

Bài 6: ( 0,5điểm)
Cho dãy số tự nhiên: 5; 11; 17; 23; 29; …
Hỏi số 2010 có thuộc dãy số trên không? Vì sao?

trường thcs nghinh xuyên
hướng dẫn chấm đề kscl giữa kì i
môn toán 6. năm học: 2010 – 2011

Bài 1 (1 ):
a, Cho tập hợp A =. Hãy viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử
b, Tìm BCNN(45;75)
Nội dung
điểm

a, A =
b, BCNN(45;75) = 32.52 = 225
0,5
0,5

Bài 2: (2 điểm)
Thực hiện phép tính
a) 22 . 5 + (149 – 72) b)24 . 67 + 24 . 33
c) 136. 8 – 36.23 d)
Nội dung
điểm

22 . 5 + (149 – 72) = 4.5 + (149 – 49)
= 20 + 100 = 120
b) 24 . 67 + 24 . 33 = 24.(67 + 33)
= 24.100 = 2400
c) 136. 8 – 36.23 = 136.8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.