hahahah – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về hahahah, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề Thi học sinh giỏi cấp huyện
Năm học 2006-2007
Môn: Toán 7 Thời gian làm bài: 120’

Câu1: (2 điểm)
Cho dãy chữ số bằng nhau.
Tìm giá trị biểu thức M biết:
M=
Câu2: (1 điểm) .
Cho S=
Chứng minh rằng S không phải là số chính phương.
Câu3: (2 điểm) Một ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 65 km/h, cùng lúc đó một xe máy chạy từ B đến A với vận tốc 40 km/h. Biết khoảng cách AB là 540 km và M là trung điểm của AB. Hỏi sau khi kkhởi hành bao lâu thì ôtô cách M một khoảng bằng 1/2 khoảng cách từ xe máy đến M.
Câu4: (2 điểm)
Cho tam giác ABC, O là điểm nằm trong tam giác.
Chứng minh rằng:
Biết và tia BO là tia phân giác của góc B.
CMR: Tia CO là tia phân giác của góc C
Câu 5: (1,5điểm). Cho 9 đường thẳng trong đó không có 2 đường thẳng nào song song. CMR ít nhất cũng có 2 đường thẳng mà góc nhọn giữa chúng không nhỏ hơn 200.
Câu 6: (1,5điểm). Khi chơi cá ngựa, thay vì gieo 1 con súc sắc, ta gieo cả hai con súc sắc cùng một lúc thì điểm thấp nhất là 2, cao nhất là 12. các điểm khác là 3; 4; 5 ;6… 11.
Hãy lập bảng tần số về khả năng xuất hiện mỗi loại điểm nói trên? Tính tần xuất của mỗi loại điểm đó.

Đáp án: Toán 7
Câu 1:Mỗi tỉ số đã cho đều bớt đi 1 ta được:
+Nếu a+b+c+d 0 thì a=b=c=d lúc đó M = 1+1+1+1=4
+Nếu a+b+c+d = 0 thì: a+b= -(c+d); b+c= – (d+a);
c+d=-(a+b); d+a=-(b+c)
lúc đó M = (-1)+ (-1) +(-1) +(-1)=-4
Câu 2: S= (100a+10b+c)+(100b)+10c+a)+ (100c+10a+b)=111(a+b+c)= 37.3(a+b+c). Vì 0 S không thể là số chính phương.
Câu 3: Quãng đường AB dài 540 Km; nửa quảng dường AB dài 270 Km. Gọi quãng đường ô tô và xe máy đã đi là S1, S2. Trong cùng 1 thời gian thì quãng đường tỉ lệ thuận với vận tốc do đó (t chính là thời gian cần tìm).

t=
Vậy sau khi khởi hành 3 giờ thì ô tô cách M một khoảng bằng 1/2 khoảng cách từ xe máy đến M.
Câu 4: a) Tia CO cắt AB tại D.
+Xét BOD có là góc ngoài nên =
+Xét ADC có góc D1 là góc ngoài nên
Vậy =+
b)Nếu thì =
Xét BOC có:

tia CO là tia phân giác của góc C.
Câu 5: Lấy điểm O tuỳ ý.Qua O vẽ 9 đường thẳng lần lượt song song với 9 đường thẳng đã cho. 9 đường thẳng qua O t

Hỏi và đáp