gửi vũ trọng hiếu – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về gửi vũ trọng hiếu, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Nhờ thầy cô giải giúp bài toán 7 24 2017
Bài 1: Tính:
Bài 2: Cho tam giác ABC, AH là đường cao vs BC = 2.AH . Tính cot B + cot C.
Bài 3: Tính
Bài 4: Cho góc alớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 90; và .
Tính .
Giải

=(sin2a)3+(cos2a)3+3sin2acos2a
=( sin2a+ cos2a)( sin4a- sin2acos2a +cos4a) +3sin2acos2a
= sin4a+2 sin2acos2a +cos4a
=( sin2a+ cos2a)2
=1
2)Ta có: BH=AH.cotB (1)
CH=AH.cotC (2)
Cộng (1) với (2): BC=AH(cotB+cotC)
Do đó: cotB+cotC=BC:AH=2

3)
=2tan330cot330+(sin2110 +cos2110) -3tan540/ tan540
=2+1-3
=0
4) Ta có: =(sin2a+cos2a)2-2 sin2acos2a
=1-2(1/4)2 =7/8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.