Gửi Trần Nam – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Gửi Trần Nam, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Gửi bạn đọc Trần Nam
Cho -2 ≤a, b, c ≤ 3 và a2 + b2 + c2 = 22. Tìm giá trị nhỏ nhất của P = a + b + c.
Giải: vì -2 ≤a, b, c ≤ 3 nên ta có:
(a – 3)(a + 2) ≤ 0
(b – 3)(b + 2) ≤ 0
(c – 3)(c + 2) ≤ 0
Suy ra a2 – a – 6 ≤ 0
b2 – b – 6 ≤ 0
c2 – c – 6 ≤ 0
Suy ra a2 – a – 6 + b2 – b – 6 + c2 – c – 6 ≤ 0
Hay a2 + b2 + c2 – 6 – 6 – 6 ≤ a + b + c
Vậy P ≥ 22 – 18 = 4
Dấu bằng xảy ra khi a = b = 3; c = – 2 và các hoán vị của nó.

Hỏi và đáp