Gửi lại bạn Trí Chính bài hình câu c – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Gửi lại bạn Trí Chính bài hình câu c, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Cho đường tròn (O) và đường tròn (O’) ở ngoài nhau. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài AB và tiếp tuyến chung trong EF với A, E thuộc (O), B và F thuộc (O’). Gọi M là giao điểm của AB và EF.
a) Chứng minh tam giác AOM và tam giác BMO’ đồng dạng
b) Chứng minh AE vuông góc BF tại N
c) Chứng minh ba điểm O, N, O’ thẳng hàng

a) MO, MO’ là phân giác của hai góc kề bù và nên suy ra (cùng phụ ) (
b) tại N ()
c) Gọi K là giao điểm của OM và AE, H là giao điểm của MO’ và BF
( (1)
+) Giả sử BF cắt OO’ tại N’ ( (cùng vuông góc với MO’) (2)
+) (3)
+) AK ( OM và BH ( MO’ nên (4)
+) từ (3) và (4) suy ra hay (5)
Từ (1), (2) và (5) suy ra suy ra ba điểm O. N. O’ thẳng hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.