Gửi lại bài em Hoàng Khánh – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Gửi lại bài em Hoàng Khánh, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Hướng dân
Bài 1) Giải phương trình (1) DKXD:
( Thâỳ giải băng nhân liên hợp)

2)Ta có

Bài 2 1) Giải phương trình nghiêm nguyên:

là sô chính phương nhỏ hơn hoăc băng 36 ; chăn từ đó tìm được nghiêm
2) xét đa thức có g(2016)=2017; g(2017)=2018 nên
có Q(2016)=0; Q(2017)=0 vì P(x) bâc 3 he so cao nhât là 1 nên Q(x)bâc 3 hê sô cao nhât là 1 Q(x) c ó 3 nghiêm: 2016; 2017 ; a

Bài 3 từ PT1 suy ra
Tìm DKXD
đăt
PT2 trở thành
Với: thì
Do :4c 0; nên>0

Thay vào PT1 ta có
( Thâỳ giải băng nhân liên hợp)
Bài 4

Ta có

2.
3. tứ giác HODC nôị tiêp
(so với lân gửi trước sửa 2 dòng này)

Măt khác HB là phân giác
từ (1) (2) suy ra suy ra
Bài 5 Từ GT suy ra :
Măt khác

Từ (1) (2) ta có
Min(F)=5 khi x=y=1; z=3

Hỏi và đáp