Gửi em Vũ Thị Hải – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Gửi em Vũ Thị Hải, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Nhờ thầy Nguyễn Minh Sang giúp em Vũ Thị Hải giải bài tập này nhé em xin cảm ơn thầy nhiều!

Cho đường tròn ( O), đường kính AB cố định, điểm D cố định thuộc đoạn AO( D không trùng với A,O). Kẻ dây MN vuông góc với AB tại D. Gọi C là điểm tùy ý thuộc cung lớn MNsao cho C không trùng với M, N và B. Gọi E là giao điểm của AC với MN. Hãy xác định vị trí của điểm C sao cho khoảng cách từ N đến tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CME là nhỏ nhất.
Hướng dẫn
Trường hợp C thuộc cung BM ta chứng minh được suy ra AM là tiếp tuyến đường tròn ngoại tiếp tam giác CME gọi I là tâm đường tròn này suy ra mà nên I chạy trên BM kẻ thì ( không đổi) NI (min)=NH
Xác định C dựng (H;HM) cắt (O) tại đâu đó chính là điểm C cần tìm
Trường hợp C thuộc cung BN em thử làm xem nhé
(Thầy vội em vẽ hình nhé)

Hỏi và đáp