Gửi em Tri Chinh – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Gửi em Tri Chinh, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài Hình 9-17-6
Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp tiếp xúc AB,BC,CA tại M,D,N. Lấy điểm E thuộc miền trong tam giác ABC sao cho đường tròn nội tiếp tam giác EBC cũng tiếp xúc với BC tại D và tiếp xúc EB, EC lần lượt tại P,Q. CM: MNPQ nội tiếp.

Ta có BM = BP =BD suy ra M,P, D thuộc đường tròn tâm (B) và CN = CD = CQ suy ra D, Q, N thuộc đường tròn (C). và tứ giác BPID, CDIQ nội tiếp.
Ta có

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.