Gửi em Trần Thị Tuyết Minh (bài 1) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Gửi em Trần Thị Tuyết Minh (bài 1), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 1
Cho tam giác ABC đều nội tiếp đường tròn (O). Một đường thẳng ( ) thay đổi nhưng luôn qua A cắt hai tiếp tuyến tại B và C của đường tròn (O) lần lượt tại M và N. Gỉa sử () cắt (O) tại E (E A). MC cắt BN tại F. Chứng minh rằng:
a. AC// MB và CN//AB
b. Hai tam giác ACN và MBA đồng dạng và BC2=MB.CN
c. Tứ giác BMEF nội tiếp
d. Khi ( thay đổi nhưng luôn qua A thì đường thẳng EF luôn đi qua một điểm cố định.
Hướng dẫn
(Thầy bận nhiều việc em vẽ hình nhé)
c) Theo b ta có
d) Gọi EF cắt BC tại K ta chứng minh K là trung điểm BC nên K cố định
xét

Tương tự Tứ giác CNEF nội tiếp để suy ra
( còn 2 bài thầy gửi sau nhé)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.