Gửi em Nguyễn Mạnh Hùng (6-1) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Gửi em Nguyễn Mạnh Hùng (6-1), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 2: cho x,y là 2 số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Hướng dẫn
Đặt ta có
Suy ra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.