Gửi em Lê Hồng Giang (PTVT) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Gửi em Lê Hồng Giang (PTVT), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bai tập Giải phương trình

Hướng dẫn
ĐKXĐ
Cách 1 ( Đưa về hệ đối xứng loại 2)
Ta có hệ PT

Cách 2( Đổi biến không hoàn toàn)
Giải như trên

Hỏi và đáp