Gửi em Kim Ngọc 21-9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Gửi em Kim Ngọc 21-9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 1 Cho tam giác ABC có 2 đường trung tuyến BM và CN vuông góc với nhau . Chứng minh rằng

Hướng dẫn
Gọi G là giao BM và CN , AG cắt BC tại D thì DB=DC và BC=2GD( Tính chất trung tuyến tam giác vuông)
kẻ Trong tam giác vuông AHB, AHC

( do , AD=3GD )
Dấu”=” xảy ra khi AH=AD suy ra tam giác ABC cân tại A có trung tuyến BM và CN vuông góc
Bài 2 Cho 3 số thực dương x,y,z Chứng minh rằng

Hướng dẫn
Đặt

Áp dụng BĐT CÔSI cho 4 số dương ta có
Đặt
tương tự

Từ (1), (2), (3) ta có

Dấu ‘=” xảy ra khi
Do dự đoán dấu “=” x=y=z nên thầy chọn CÔSI cho 4 số như vậy đó là kĩ thuật tìm điểm “Rơi” em tìm hiểu thêm nhé. Bài này thầy in từ hôm qua thầy nhớ có phải em Kim Ngọc hỏi không? Bài hình thầy làm sau nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.