Gửi em Hồng Giang PTVT ( cách2) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Gửi em Hồng Giang PTVT ( cách2), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 1 Giải phương trình
Hướng dẫn
( Đổi biến không hoàn toàn)
Điều kiện

Đặt , ta được
Ta có
nên PT

Với thì
Với thì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.