Gửi em Hoàng Tiến Dũng ( 2 bài ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Gửi em Hoàng Tiến Dũng ( 2 bài ), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

1. Cho bốn số a, b, c, d nguyên không âm thoả mãn điều kiện:

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
2. Cho tổng 2017 số hạng: . Tính (trong đó kí hiệu là phần nguyên của x, là số nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng x)
Hướng dẫn
Bài 1

Mi(Q)=14

Bài 2
Xét tổng quát suy ra S>2018
Mặt khác
Áp dụng BĐT CôSi cho n số 1 số n+1 và n-1 số n ta có

Dấu “=” không sảy ra suy ra Vậy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.