Gửi em Hoàng Sơn (20-5) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Gửi em Hoàng Sơn (20-5), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ìNhờ thầy giải hộ em .Cám ơn thầy
Cho x và y là hai số thỏa mãn xy(2013 – . Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của xy.
Hướng dẫn

Max(xy)=2014 khi
Min(xy)= -1 khi x=1 ; y=-1 hoặc x=-1 ; y=1
Thầy giải vội có thể chưa chính xác Em kiểm tra lại nhé
Cho x,y là hai số thỏa mãn ,tìm giá trị lớn nhất của
P = x2 (x2 +1) +y2 (y2 +1)
Em hoàng Sơn.
Thầy đang lên lớp bài 2 thầy làm sau

Hỏi và đáp