Gửi em Hoàng Khánh – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Gửi em Hoàng Khánh, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Hướng dân
Bài 1) Giải phương trình (1) DKXD:
( Thâỳ giải băng nhân liên hợp)

2)Ta có

Bài 2 1) Giải phương trình nghiêm nguyên:

là sô chính phương nhỏ hơn hoăc băng 36 ; chăn từ đó tìm được nghiêm
2) xét đa thức có g(2016)=2017; g(2017)=2018 nên
có Q(2016)=0; Q(2017)=0 vì P(x) bâc 3 he so cao nhât là 1 nên Q(x)bâc 3 hê sô cao nhât là 1 Q(x) c ó 3 nghiêm: 2016; 2017 ; a

Bài 3 từ PT1 suy ra
Tìm DKXD
đăt
PT2 trở thành
Với: thì
Do :4c 0; nên>0

Thay vào PT1 ta có
( Thâỳ giải băng nhân liên hợp)
Bài 4

Ta có

2.
3. tứ giác HODC nôị tiêp

Măt khác HA là phân giác
từ (1) (2) suy ra suy ra đpcm
Bài 5 Từ GT suy ra :
Măt khác

Từ (1) (2) ta có
Min(F)=5 khi x=y=1; z=3
Thâỳ cũng nhiêù viêc cũng có lúc HS đông nghiẹp nhờ cũng không có thời gian làm hơn nữa không phải bài nào cũng làm được vì thâỳ dạy ở trường làng thôi. Thâỳ giải vôị có thê chưa là cách giải hay nhât đê thây xem còn cách khác hay hơn không có thê chua chính xác đây mơi chỉ là hương dân em tham khao va bô sung phông chữ của thâỳ bi lôĩ môt sô chô thiêú dâú em bô sung nhé. Chúc em thành công

Hỏi và đáp