gửi cách khác bài hình cho Hoàng Yến – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về gửi cách khác bài hình cho Hoàng Yến, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Cho đường tròn tâm O đường kính AC. Trên đường tròn lấy điểm B (khác A,C). Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho AD = 3AB. Đường thẳng vuông góc với DC tại D cắt tiếp tuyến Ax của (O) tại E.
c/m : Tam giác BED cân

Gọi M là trung điểm của BD ⇒ AB = BM = DM; ∠ ABC = 90CB ⊥ AB.
Ta có CD cắt (O) tại F và AF cắt BC tại H
⇒ ∠ AFC = 90° ⇒ AF⊥CD ⇒ H là trực tâm của △ADC.
⇒ DH ⊥AC ⇒ DH//AE (cùng ⊥AC) và AH//DE (cùng ⊥CD)
⇒ AEDH là hình bình hànhEH cắt AD tại trung điểm I của mỗi đường và
ED = HA ⇒ IA = ID ⇒ IA – AB = ID – DM (vì AB = DM ).
⇒ IB = IM và IE = IH ⇒ BHME là hình bình hành ⇒ EB = HM
Mà AB = BM và HB ⊥ BM ⇒△AHM cân tại H ⇒ HA = HM ⇒ ED = EB.
Vậy △BED cân tại E.
( cố lên, ! chăm làm bài nhé)

Hỏi và đáp