Gửi bạn Trần Phương Chung – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Gửi bạn Trần Phương Chung, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Cho hình vuông ABCD cạnh a. Điểm M di động trên cạnh BC. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với DM, cắt DM ; DC thứ tự tại H và K. Xác định M để diện tích tam giác AHD lớn nhất.

Ta có 5 điểm A,B,C,D,H thuộc đường tròn tâm O đường kính AC kẻ HK vuông góc AD thì SAHD=1/2AD.HN (max) khi HN (max)
Kẻ OI vuông góc AD ta có HN nhỏ hơn hoặc bằng HO+OI ( không đổi)
HN (max)=HO+OI khi H,O,I thẳng hàng suy ra cách dựng M kẻ OI vuông góc với AD ,OI cắt đường tròn ĐKính AC tại H ,DH cắt BC tại 1 điểm chính là M

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.