Gửi bạn Phạm Hữu Minh bài tìm Min – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Gửi bạn Phạm Hữu Minh bài tìm Min, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Nhờ thầy cô giải giúp em bài toán 9 18 2017
Đề bài: Tìm
Biết a,b,c lớn hơn hoặc bằng -1 và a + b + c = 0
Ta có: a+b+c=0 nên A=3abc
Vì a+b+c=0 nên có ít nhất một số lớn hơn hoặc bằng 0
G/S: a>=0;
Có: vì b,c>=-1 nên (b+1)(c+1)>=0
bc+c+b+1>=0
abc+a(b+c)+a>=0
abc>= a^2-a >= -1/4
Suy ra min A=-3/4 khi a=1/2; b= – 1, c=1/2 và các hoán vị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.