Gửi bạn Nguyễn Thị Linh 2 bài – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Gửi bạn Nguyễn Thị Linh 2 bài, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

1. Cho . Chứng minh rằng:
2. Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O) kẻ tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến ADE tới đường tròn (D nằm giữa A và E và cát tuyến không đi qua tâm). Tiếp tuyến tại D cắt BC tại M. Chứng minh ME cũng là tiếp tuyến.
1.

2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.