Gửi bạn Nguyễn Hoàng Nam – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Gửi bạn Nguyễn Hoàng Nam, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB.Kẻ tiếp tuyến Ax ,Trên Ax lấy M. từ M kẻ tiếp tuyến MC(C la tiếp điểm).CH vuông góc với AB.MB cắt CH tại N.AC cắt MO tại I. CMR N là trung điểm của CH
Lời giải vắn tắt:

Gọi giao điểm của MC với tiếp tuyến tại B là K.
=>BK vuông góc với AB
Mà CH vuông góc với AB
Nên CH//BK
Chứng minh được tam giác MNC đồng dạng vơi tam giác MBK
=>CN/BK =CM/MK=>CN/CM=BK/MK (1)
Áp dụng tỉ số lượng giác trong tam giác vuông HBN ta có:
Sin NBH =NH/NB
Tương tự: Sin NBH =MA/MB
=>NH/NB=MA/MB => NH/MA=NB/MB (2)
Lại có CN//BK Áp dụng định lý talet trong tam giác MBK ta có.
NB/MB = KC/KM
Mà BK=KC (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)
Nên NB/MB=BK/KM (3)
Từ (1),(2)và (3) =>CN/CM=BK/MK=NB/MB=NH/MA
Nên CN/CM =NH/MA do MA=MC (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)
=>CN=NH => N là trung điểm của CH

Hỏi và đáp