Gửi bạn nguyên Hoa – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Gửi bạn nguyên Hoa, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Cho đường tròn tâm (O) ,đường kính BC.Lấy A trên (O) sao cho AB>AC .Từ A vẽ AH vuông góc BC (H thuộc BC) .Từ H vẽ HE vuông góc với AB,HF vuông góc với AC (E thuộc AB,F thuộc AC).
CMR: tứ giác AEHF là hình chữ nhật ,OA vuông góc với EF
Đường thẳng EF cắt (O) tại P và Q (E nằm giữa P và F ) .Chứng minh rằng : AP^2 =AE.AB và tam giác APH cân.
Gọi D là giao điểm của PQ và BC,K là giao điểm của AD và (O) (K#A) .Chứng minh rằng :tứ giác AEFK nội tiếp.
I là giao điểm của KF và BC.Chứng minh: IH^2=IC.ID
Nhờ thầy và các bạn giải giúp mình câu c và câu d .
Xin chân thành cảm ơn mọi người.
C) Ta có tứ giác B EFC nội tiếp suy ra DC.DB = DF.DE
tương t ự ta c ó DC.DB = DK.DA suy ra: DK.DA= DF.DE suy ra tứ
giác AK EE n ội ti ếp.
Ta c ó 5 điểm A,H,F,K,E cùng nằm trên đường tròn .
Xét tam giác IHF và tam giác IKH có

Hỏi và đáp