gửi bạn nghĩa hân – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về gửi bạn nghĩa hân, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

– Em nhờ Thầy Đinh Văn Hưng giải dùm em các bài HSG lớp 7 sau. Em cảm ơn Thầy rất nhiều và chúc thành công trong dạy học.

Bài 1:: Tìm Giá trị nhỏ nhất của:

Bài 2: Cho (với là n số nguyên tố đầu tiên, n > 2012)
Hỏi M có phải là số chính phương không?
Bài 3: Cho đa thức   Biết sau khi khai triển và thu gọn ta được
. Tính tổng S =
Lời giải tắt
Em tự chia khoảng ở giá trị tuyệt đối ở mỗi khoảng kẹp lại thì được giá trị cần tìm.
Bài tập tổng quát em dặt số lớn nhât bằng ẩn phụ sau đó đưa về hiệu thì giải được nếu để tổng bài toán ngoài khoảng không kẹp được

Bai 1. Đặt x+ 8 = Y =y ta có x= y-8
Min T = 44 khi y = 9
Vậy min T = 44 khi x= 1
Bài 2. chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 4 vậy M không là số chính phương.
Bài 3. Tổng các hệ số của đa thức bằng f(1) = (1+2)2017 = 32017 vậy S = = 32017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.