Gửi bạn Lê Hồng Quân 6 bài BĐT – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Gửi bạn Lê Hồng Quân 6 bài BĐT, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 1: Cho a,b,c dương thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
Bài 2: Cho a,b,c dương thoả mãn: .Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Bài 3 Cho a, b, c là ba số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
.
Bài 4: Cho x, y dương thoả mãn
Tìm giá trị lớn nhất
Bài 5: Cho a, b, c là ba số dương thỏa mãn a + b + c = 3 Tìm giá trị nhỏ nhất của của biểu thức:

Bài 6: Cho a,b,c dương tìm giá trị nhỏ nhất

Hỏi và đáp