Gửi bạn Lê Hồng Giang – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Gửi bạn Lê Hồng Giang, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Gửi các bạn Lê Hồng Giang
Bài làm:
Ta có:

>2+1+1+1+….+1(2016 số 1)=2018
Dạng tổng quát của các số hạng là ()
Ta có:
(áp dụng BĐT Cô-si)
Do đó:

Vậy [S] = 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.