Gửi bạn Khoa bài hình – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Gửi bạn Khoa bài hình, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề bài: Cho tam giác ABC vuông tại A ngoại tiếp đường tròn (I;r). K là trung điểm AC, KI cắt AB tại L. CMR: r =BL và LD//AC

Câu 1:Dễ thấy tứ giác AEIF là hình vuông =>AE=AF=IE=IF=r
Dễ chứng tỏ được :AE=AF=IF=IE=r= , BE=BD=
Ta có :AC2=BC2-AB2= (BC-AB)(BC+AB)
=> =>
=> =>
=> =>=> (1)
Ta lại có :IF//AB ,Áp dụng định lý ta lét ta có : => (2)
Từ (1) ,(2) =>AL=BE =>BL=AE=r
Câu sau đề bài có bị sai gì đó ,tác giả nên xem lại đề bài nha
Thật vậy :nếu như DL//AC ,Ta cần chứng minh :
=> =>
=> (*)
Đẳng thức (*) không đúng với mọi tam giác ABC vuông tại A
Thật vậy nếu cho AB=6cm ,AC=8cm ,BC=10 cm thì biểu thức (*) không đúng
Vậy các bạn Khoa cần phải xem lại đề bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.