Gửi bạn Hồng Tâm – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Gửi bạn Hồng Tâm, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Rất cảm ơn thầy/ cô các bài giải trước , nhờ thầy cô giải giúp bài toán sau:
Chứng minh rằng mọi số nguyên lẻ lớn hơn 17 đều viết được dưới dạng tổng 3 hợp số
Hướng dẫn
Ta có các số nguyên lẻ lớn hơn 17 đều có dạng 2n+15 trong đó n là số nguyên lớn hơn 1 mặt khác 2n+15=4+9+2(n+1) mà 4, 9, 2(n+1) luôn là hợp số với mọi n lớn hơn 1
Toán số học không phải sở trường của mình các bạn xem giải thế có được không

Hỏi và đáp