Gửi bài hinh cho Kim Ngọc – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Gửi bài hinh cho Kim Ngọc, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài: Cho đường tròn (O;R) đường kính AB, C thuộc (O). Lấy M đối xứng A qua C, N là giao điểm của BC với OM. Khi C di chuyển trên (O) thì M, N di chuyển trên đường nào?

∠ACB = 90°(góc nội tiếp chắn nữa đường tròn) ⇒ BC⊥AM
Xét △ABM,ta có : BC⊥AM và CA = CM (tính chất đối xứng)
⇒△ABM cân tại B ⇒ BM = BA =2R( không đổi) và B cố định
⇒ M thuôc đường tròn (B) có bán kính là 2R khi C di động trên đường tròn (O).
Ta lại có C,O lần lượt là trung điểm AM và AB
⇒MO và BC là 2 đường trung tuyến của △AMB
⇒N là trọng tâm ⇒ =
Mà △BDN∽ △BAC(g.g) ⇒ = ⇒ = hay BD= (không đổi)
Vì D thuộc AB cố định với B cố định ⇒D cố định ⇒BD cố định.
⇒N thuôc đường tròn có đường kính BD = cố định và có tâm I là trung điểm của BD khi C di động trên đường tròn (O).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.