Gửi em Vy Linh – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Gửi em Vy Linh, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Nội dung bài: Cho a,b,c là ba số dương thỏa mãn ab +bc+ca +abc ≤4. Chứng minh
a2 + b2 + c2 +a+b +c ≥2(ab +bc +ca)
Hướng dẫn
Em xem lại GT nếu GT là Cho a,b,c là ba số dương thỏa mãn ab +bc+ca +abc =4
( hoặc )
Ta là như sau
Trước hết chứng minh

Xét ba số theo nguyên tắc Diríchle có ít nhất 2 số cùng dấu
Giả sử
Ta chứng minh
GT suy ra

Bất đẳng thức (*) luôn đúng vậy suy ra (1)
Mà Từ (1) và (2) suy ra

Nếu GT đúng để thầy tìm cách giải khác

Hỏi và đáp