Gửi em Nguyễn Gia Bảo – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về Gửi em Nguyễn Gia Bảo, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thầy Cô giải giúp em câu b. Em cảm ơn

Cho hình thang cân ABCD (AB//CD) (CD > AB). Gọi E là trung điểm CD . AE cắt BD tại M, BE cắt AC tại N.
a. CMR MN // AB.
b. Tính MN biết CD = a và AB = b
Hướng dẫn

Do MN//AB, MN //CD áp dụng hệ quả Talet cho tam giác BDE, ABE ta có

Hỏi và đáp