Gửi em Huyền Trang bài hình – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Gửi em Huyền Trang bài hình, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB, bán kính OC vuông góc với AB. Gọi d là tiếp tuyến tại A của nửa đường tròn. Qua điểm M bất kì thuộc nửa đường tròn khác A và B, kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn cắt d tại E và cắt đường thẳng OC tại D. Gọi F là giao điểm của BD và d. Chứng minh AE.EF không đổi khi M di động trên nửa đường tròn.

Hướng dẫn
Qua B kẻ tiếp tuyến với (O) , tiếp tuyến này
cắt ED tại N thi ED=DB; DF=DB suy ra
Ta có AE=EM, NB=MN nên AE.EF=ME.BN=ME.MN=OM2=R2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.