Gửi em Hoàng Anh ( 2 bài) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về Gửi em Hoàng Anh ( 2 bài), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

1)Cho biết 3×4-5×3+mx2+5x+3 chia cho đa thức 3×2+x-1 có số dư =6 tính m+2019
2) cho x,y thỏa mãn (x+y)/(x-y)+(x-y)/(x+y)=a tính (x+y)^4/(x-y)^4+(x-y)^4/(x+y)^4 tính theo a là
Hướng dẫn
Đặt ta viết

Vì P(x) chi co dư 6 nên =0x+6
Suy ra
2)

Hỏi và đáp