goodmath – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về goodmath, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012
MÔN: CÔNG NGHỆ 7
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
Đề Bài
Câu 1: ( 3điểm)
Đất trồng là gì ? Đất trồng gồm Các thành phần nào? Vai trò của từng thành phần đó đối với cây trồng ?
Câu 2: ( 3điểm)
Hãy nêu tác hại của sâu, bệnh ? và nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại?
Câu 3: (3điểm) Nêu vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống?
Câu 4: ( 1điểm)
Sử dụng thuốc trừ sâu ảnh hưởng đến môi trường sống của con người và sinh vật khác như thế nào?
Bài Làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:
Câu
Đáp án
Điểm

Câu 1: (3điểm)

Trả lời :
Đất trồng là lớp có bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên đó, thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm.
Đất trồng gồm có 3 thành phần : khí, lỏng, rắn
Vai trò của từng phần :
+ Phần khí : cung cấp khí cho cây
+ Phần rắn gồm chất vô cơ và chất hữu cơ
+ Phần lỏng : có tác dụng hoà tan các chất dinh dưỡng cho cây để hấp thụ

1

0,5

0,5
0,5
0,5

Câu 2: (3điểm)

trả lời:
– Tác hại của sâu bệnh:
Sâu bệnh có ảnh xấu đến đời sống cây trồng. Khi bị sâu, bệnh phá hại cây trồng sinh trưởng, phát triển kém, năng xuất và chất lượng nông sản giảm thậm chí không cho thu hoạch.
– Nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại.
+ Phòng là chính
+ Trừ sớm, trừ kịp thời, nhanh chóng và triệt đẻ.
+ Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ .

1,5

0,5
0,5
0,5

Câu 3:
(3điểm)
Trả lời:
– Vai trò của giống: Là yếu tố quan trọng quyết định năng xuất cây trồng.
– Làm tăng vụ thu hoạch và thay đổi cơ cầu cây trồng.
– Phương pháp chọn tạo giống: Chọn lọc, lai, gây đột biến, nuôi cấy mô.

1

1

1

Câu 4:
(1điểm)
Trả lời:
Sử dụng các loại thuốc hoá học để trừ sâu bệnh, biện pháp này có tác dụng diệt sâu bệnh nhanh, ít tốn công, nhưng dễ gây độc cho người, vật nuôi, làm ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí, giết các sinh vật khác ở ruộng.

1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.