Gói Lớp 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Gói Lớp 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

CÂU LẠC BỘ TOÁN – Tháng 1 –Năm 2008
Lớp 6
ĐỀ :

Bài 1 : Tìm x biết
a ) x + (x+1) +(x+2) +…… +(x +30) = 620
b) 2 +4 +6 +8 +…………..+2x = 210

Bài 2 :
a) chứng tỏ rằng trong 3 số tự nhiên liên tiếp luôn có 1 số chia hết cho 3
b) cho A =( 17n +1 )(17n +2 ) với mọi n

Bài 3:
Cho S = 1+3+32 +33+………+348 +349
a ) chứng tỏ S chia hết cho 4
b) Tìm chữ số tận cùng của S
c) Chứng tỏ S
Bài 4 :
Tìm 2 số a ,b thoả mãn : 12a + 36b = 3211

Bài 5 :
Cho (2a + 7b) ( a,b
Chứng tỏ : (4a + 2b )

Bài 6 :
Lấy 1 tờ giấy cắt ra thành 6 mảnh .Lấy 1 mảnh bất kỳ cắt ra thành 6 mảnh khác . Cứ như thế tiếp tục nhiều lần
Hỏi sau khi đã cắt một số mảnh nào đó ,có thể được tất cả 75 mảnh giấy nhỏ không ?
Giả sử cuối cùng đếm được 121 mảnh giấy nhỏ .Hỏi đã cắt tất cả bao nhiêu mảnh giấy ?
Bài 7 :
Cho đoạn thẳng AB .Hãy xác định vị trí của điểm C trên đoạn thẳng AB sao cho CA CB

Bài 8 :
Vẽ đoạn thẳng AB =5 cm .Lấy 2 điểm C ,D nằm giữa A và B sao cho :
AC +BD=6 cm
chứng tỏ điểm C nằm giữa B và D
Tính độ dài đoạn thẳng CD

ĐÁP ÁN
Bài 1 :
a) 31x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.