Giúp mình bài hình 9 với các chuyên gia ơi!!! – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Giúp mình bài hình 9 với các chuyên gia ơi!!!, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường tròn tâm I đường kính AB và đường tròn tâm K đường kính AC cắt nhau tại H. 1 đường thẳng D đi qua A thuộc miền ngoài của tâm giác cắt đường tròn (K) tại F. a) Tìm quỹ tích trung điểm M của EF khi d thay đổi vị trí, b) Xác định vị trí của d để BCFE có chu vi nhỏ nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.