Giúp em bài này với , thanks!! – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Giúp em bài này với , thanks!!, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Giúp mình giải bài này
Bài 1: Cho
CMR: với n thuộc N
Bài 2: Biết
X= a2-bc
Y= b2-ac
Z= c2-ab
CMR: (x+y+z)(a+b+c) = ã +by +cz

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.