Giúp bạn Nguyễn Cảnh Quỳnh – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Giúp bạn Nguyễn Cảnh Quỳnh, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài 5:
Cho các số tực a, b, c > 0 thỏa mãn a + b + c = 3. Chứng minh:
N =

Giải: N =
=
Ta chứng minh BĐT sau:
Cho 3 số dương x, y, z. Chứng minh rằng (x+y+z).

+ Áp dụng BĐT trên với x= a+b, y = b+c, z = c+ a
ta có:
vì a + b + c = 3.
(1)
+) Áp dụng BĐT Bunhia với các số dương a,b,c ta có

Từ 1 ; 2 ta có N dấu = xảy ra khi a = b =c = 1

Cách 2 : +

Tương tự và

Vậy
(2)
Từ 1 ; 2 ta có N dấu = xảy ra khi a = b =c = 1

Hỏi và đáp