giui thầy Nguyên Minh Sang THCS lâm thao – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về giui thầy Nguyên Minh Sang THCS lâm thao, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Nhờ thầy giải hộ em
Cho x, y, z là các số thực thỏa mãn x2+ y2 + z2 = 1. Tim GTLN cua bieu thuc
Q = ( x2 –yz )( y2 –zx)( z2 – xy).
Cam on thay
Em Nguyen minh Tan ( lần trước em đánh nhầm)

Hỏi và đáp