GIỮA KÌ 1_TOÁN 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về GIỮA KÌ 1_TOÁN 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỬ

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
BÁN KỲ I, NĂM HỌC 2017- 2018
Môn: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút
(Không kề thời gian phát đề)

Bài 1 (2 điểm). Tìm x để biểu thức sau xác định:
a)
b)

Bài 2 (2 điểm). Thực hiện phép tính:
a)
a).
c) .

Bài 3 (2 điểm). Giải phương trình:
a)
b)

Bài 4 (3,5 điểm). Cho tam giác vuông ABC, có cạnh AB = 12cm, cạnh AC = 16cm. Kẻ đường cao AM. Kẻ ME vuông góc với AB.
Tính BC,
Tính độ dài AM, BM.
Chứng minh AE.AB = AC2 – MC2.

Bài 5 (0,5 điểm)
a) Với . Chứng minh
b) Áp dụng tính giá trị lớn nhất của biểu thức: S =, biết x + y =6

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Môn Toán lớp 9 – Năm học 2017 – 2018

Bài
Hướng dẫn chấm
Biểu
điểm

1
(2đ)
a) có nghĩa khi x – 30×3
b) có nghĩa khi x >

2
(2đ)
a)=
b) = =

=
c) =
==
=
0,5đ

0,5đ

3
(2đ)
a) ĐKXĐ x
3x -2 =36 x= (thỏa mãn ĐKXĐ)
Vây pt có tập nghiệm S =
b) (ĐKXĐ )

x-1 =5 hoặc x-1 = -5
x = 6 hoặc x= – 4(thỏa mãn ĐKXĐ)
Vây pt có tập nghiệm S =

4
(3,5đ)

Vẽ hình tới câu a
a) Áp dụng định lí Py –ta -go cho tam giác vuông ABC BC =20 (cm)
sin=
,

0,5đ

0,1đ

b) Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác vuông ABC, đường cao AM
Ta có AM . BC = AB . AC
AM = 9,6(cm)
AB2 = BM . BC
BM = 7,2(cm)

c) Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác vuông AMB, đường cao ME có: AE.AB = AM2 (1)
Áp dụng định lí Py –ta -go cho tam giác vuông AMC
Có: AM2 = AC2 – MC2. (2)
Từ (1) và (2) đpcm

5
(1đ)
ĐKXĐ:

(Thay x + y = 6)
(Bất đẳng thức Côsi)

Dấu bằng xảy ra khi
Vậy GTLN của S =

Ghi chú: Học sinh làm cách khác, nếu đúng thì cho điểm tương đương.

Hỏi và đáp