GIỮA KÌ 1_TOÁN 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về GIỮA KÌ 1_TOÁN 8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỬ

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
BÁN KỲ I, NĂM HỌC 2017- 2018
Môn: TOÁN 8
Thời gian: 90 phút
(Không kề thời gian phát đề)

Bài 1 (2 điểm):
Thực hiện phép tính
a) 2x2y (4x3y – x2 + 2).
b) (x + 3)(5x – 2).
c) (x + 3)(x – 3) – (x + 6)2 + 12.
d) (2x + 3)2 + (2x – 3)2 – 2(2x + 3)(2x – 3).
Bài 2 (2 điểm): Tìm x, biết
a) 3x(x – ) = 0 b) x3 + x2 – x – 1 = 0
Bài 3 (2 điểm): Phân tích đa thức thành nhân tử
a) x4y – 3x3y2 + 3x2y3 + xy4 b) x4 + 4y4
Bài 4 (3,5 điểm):
Cho tam giác ABC, từ điểm D trên cạnh BC kẻ các đường thẳng DE, DF lần lượt song song với AB, AC (E AC; FAB). Gọi K là trung điểm của AE, H là trung điểm của BD, I là giao điểm của AD và HK.
Chứng minh rằng:
a) Tứ giác AEDF là hình bình hành.
b) E và F đối xứng nhau qua I
Bài 5 (0,5 điểm):
a) Chứng tỏ rằng x2 + y2 +z2 +2x – 2y – 2z + 3 0 với mọi số thực x, y, z.
b) Hãy xác định các số a, b, c để có đẳng thức: x3 – ax2 +bx – c = (x – a)(x – b)(x – c)
——————HẾT——————–

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BÁN KÌ I
NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn: TOÁN 8
Bài
Nội dung
Điểm

1
(2
điểm)
a) 2x2y (4x3y – x2 + 2) = 8x5y2 – x4y + 4x2y
0,5

b) (x + 3)(5x – 2) = 5×2 + 13x – 6
0,5

c) (x + 3)(x – 3) – (x + 6)2 + 12 = -12x – 33
0,5

d) (2x + 3)2 + (2x – 3)2 – 2(2x + 3)(2x – 3) = 36
0,5

2
(2
điểm)
a) 3x(x – ) = 0; ;
1

b) x3 + x2 – x – 1 = 0; (x – 1) (x + 1)2 = 0
;
0,5

0,5

3
(2
điểm)
a) x4y – 3x3y2 + 3x2y3 + xy4 = xy(x3 – 3x2y + 3xy2 + y3)
0,75

b) x4 + 4y4 = x4 + 4x2y2 + 4y4 – 4x2y2
= (x2 + 2y2)2 – (2xy)2 = (x2 + 2y2 – 2xy)(x2 + 2y2 – 2xy)
1
0,25

4
(3,5
điểm)
Vẽ hình , ghi gt, kl đúng

0,5

a) Xét tứ giác AEDF
Có : DE // AB (gt) => DE // AF
và DF // AC (gt) => DF // AE
=>Tứ giác AEDF là hình bình hành (định nghĩa).
2

b) HK là đường trung bình của hình thang AEDB (K là trung điểm của AE; H là trung điểm của BD)
=>DE // HK // AB (Tính chất đường trung bình của hình thang).
Xét tam giác ADE; có K là trung điểm của AE; KI // DE
nên I là trung điểm của AD;
Lại có:AD và EF là 2 đường chéo của hình bình hành AEDF nên I cũng là trung điểm của EF
Hay E và F đối xứng với nhau qua I.
1

5
(0,5 điểm)
a) Ta có:
x2 + y2 +z2 +2x – 2y – 2z + 3
= (x + 1)2 + (y – 1)2 + (z – 1)2 0 với mọi số thực x, y, z.
Dấu “=” xảy ra x = -1; y = z = 1
0,25

b) Khai triển vế phải và đồng nhất hệ số của các hạng tử cùng bậc.
Kết quả: b =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.