gioi han day soham so – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về gioi han day soham so, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN –CHƯƠNG GIỚI HẠN
I.Dùng dịnh nghĩa chứng minh các giới hạn sau:
=2
=
=1
=-1
=
II.Tìm giới hạn của các dãy số sau:
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
2. Tìm giới hạn của các dãy số (un) với:
un=
un=
un=
un=
un=
un=
un=
un=
un=
un=
un=
un=
un=
un=
3. Tìm giới hạn của:
=
=
=
=
=
=
4. Tìm giới hạn

5.Tìm giới hạn:

Tính giới hạn tại vô cực:

Tính giới hạn tại vô cực:

Tìm giới hạn:

9. Tính giới hạn của hàm số

Xét tính liên tục của các hàm số sau tại điểm đã chỉ ra:
f(x)= tại x=1.
f(x)= tại x=3.
Tìm m để:
f(x)= liên tục trên R.
f(x)= liên tục tại x=2.
Cm phương trình sau:
có nghiệm
x5 – 3x – 7 = 0 có ít nhất một nghiệm.
2×3 – 10x – 7 = 0 có ít nhất hai nghiệm.
x5 – 3×4 + 5x – 2 = 0 có ít nhất ba nghiệm thuộc khoảng (-2;5).
x5 – 5x – 1 = 0 có ít nhất ba nghiệm thuộc khoảng (-2;3).
Cm phương trình sau luôn có nghiệm với mọi m:
(1 – m2)(x+1)3 + x2 – x – 3 = 0.
(1 – m2)x5 – 3x – 1 = 0.
13. Cho hàm số:
a) f(x)= Tìm , , nếu có.
b) f(x)= Tìm , , nếu có.
14. Tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn:
a) S = -1 +
b) S = 1+
c) S =
d) Tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn với un=
e) Tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn với vn=

ĐẠO HÀM CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
Công thức đạo hàm:

Bài tập:
Tìm đạo hàm các hàm số sau:
a) y = sin x + 3 cosx b) y = 4sinx – 2 cosx c) y = x. sinx d) y = x. cosx
e) f) g) y= x.tanx h) y = x. cotx
i) j) k) l) y = cos2x
Tìm đạo hàm các hàm số sau:
a) y = sin2x b) y = cos2x c) d) y = sin2x. cosx e) y = sin2x.cos4x f) g) h)
i) j) y = cos23x k) y = sin3x.cos2x l) y = (1-sinx)(1+ tan2x)
Rút gọn và tính đạo hàm của y.
a) . b)
Cho . Tính
Cho , Rút gọn:
Giải phương trình y’ = 0 , biết
a) b)
Cho . Giải phương trình
Giải phương trình y’ = 0 , biết
Cho f(x) = 3cosx + 4 sinx + 5x. Giải phương trình f’(x) = 0
Cho . Giải phương trình
Cho . Giải phương trình .
Cho . Giải phương trình .
Cho . Giải phương trình .
Cho . Giải phương trình .
Cho . Giải phương trình .
Cho . Giải phương trình .
Cho hàm số cos2x +3sinx + .Giải phương trình y’ = 0.
(A) Cho . Giải phương trình
(A) Cho . Tìm f’(x) và giải phương trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.