giáo viên trường thcs kim bài – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về giáo viên trường thcs kim bài, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Danh Sách Giáo Viên Trường Trung Học Cơ Sở Thị Trấn Kim Bài
STT
Họ Và Tên
Ngày Tháng Năm Sinh
Ngày Tháng Năm Vào Ngành
Điện Thoại Nhà
Di Động
Môn Dạy

1
Trần Thị Tâm
30-9-1978
10-2001
63281419
01229388897
Văn

2
Nguyễn Thị Sơn
12-9-1956
10-1982
33874204
01698217624
Địa

3
Chu Thị Hồng
03-3-1963
4-1986
0463266127
01232981661
Kế Toán

4
Trương Thị Chinh
15-8-1971
9-1993
3871324

Văn

5
Nguyễn Kim Thịnh
08-11-1975
8-1995
33870012

Hoá+Sinh

6
Phạm Thị Lan
11-6-1968
30-5-1996
33872255
0974350286
N Viên

7
Nguyễn Thu Huyền
01-7-1977
9-1999
33873468

QLTBGD

8
Nguyễn Thị Sinh
06-9-1958
9-1980
33874970

Toán

9
Trần Thị Hoa
20-10-1976
9-2-1998
33870317
0983791076
Anh

10
Lê Thị Huyền
23-10-1976
26-8-1996

0984841405
Văn

11
Từ Thị Bích Hằng
07-12-1968
1-3-1991
33871515
0913260675
Toán

12
Nguyễn Mai Khanh
29-2-1976
5-2-1999
33873429
01688481476

13
Lê Văn Toàn
06-10-1961
8-1981
33874570
0985275317
Toán

14
Nguyễn Thượng Lâm
08-3-1975
5-2-1999
33874102
0945511870
Toán

15
Nguyễn Thị Chai
10-8-1956
1-9-1978
33871129

Văn+Sử

16
Nguyễn Thị Nguyệt
1982
1-2009
0466635025
01224226346
Y tế

17
Nguyễn Mỹ Hương
06-9-1979
1-1-2003
33873647
0944441929
Văn Thư

18
Nguyễn Thị Vinh
23-12-1985
1-11-2009
33874575

N Viên

19
Chu Thị Khoa
05-10-1961
9-1981
33873026
0988703166

20
Nguyễn Thị Khang
20-8-1959
9-1980
33871128

Toán

21
Lê Thị Tuyến
23-6-1956
1-1-1978
33874200

Thể Dục

22
Lê Thị Hồng
29-8-1985
10-9-2007
33870710
0984809523
Mĩ Thuật

23
Hà Sĩ Kiểm
25-10-1960
1-1981
33871145
0987324694
GDCD

24
Chu Thị Dịu
12-1973
10-1993
33871364
0986199946
Toán

25
Nguyễn Thị Bằng
11-4-1964
10-1984
33873960
0973784930
Toán

26
Tạ Thị Thu
9-1977
1-2001
33871199

Văn

27
Bùi Thanh Hương
1976
1-2007
33217876
0904250289
N Viên

28
Lê Thị Duyên
10-10-1978
21-12-2001
33871937
0946502133
Anh

29
Nguyễn Hữu Lê
12-1979
2001
33870334
0903231008
Nhạc

30
Nguyễn Hà Lý
15-8-1976
16-10-1998
33874569

Văn

31
Nhữ Thị Điệp
1978
1999
33248817
04233248817
Văn+Sử

32
Lê Thị Thanh Tân
15-7-1976
1998
33870523

Hoá

33
Nguyễn Hồng Vân
1983
4-2005
33245880
01688067615
Thể Dục

34
Bùi Phương Linh
1984
9-2007
0463265968
0972230168
Tin Học

Hỏi và đáp